Trời Hà Nội mãi xanh – Tập 1: Bầu trời của đạn bom


Trời Hà Nội mãi xanh – Tập 1: Bầu trời của đạn bom / Hanoi Sky Remains Evergreen – Episode 1: The Sky of Bombs


Đơn vị sản xuất/ Production: Điện ảnh Quân đội nhân dân, 30 phút, 2022; P / People’s Army Cinema, 30 minutes, 2022; P

Biên kịch/ Screenwriter: Hà Đình Cẩn

Đạo diễn/ Director: Phạm Thanh Hùng

Quay phim/ Cinematographer: Tống Văn Đức

Âm nhạc/ Music: Trần Tùng

Âm thanh/ Sound: Lê Ngọc Chiến

Dựng phim/ Film Editor: Nguyễn Mạnh Tùng

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Đế quốc Mỹ đã dùng siêu pháo đài bay B52 tập kích Hà Nội nhằm gây sức ép, bắt ta phải khuất phục và chấp nhận những điều kiện mà chính quyền Mỹ đưa ra tại Hiệp định Paris. 12 ngày đêm quân và dân ta đã chiến đấu, tiêu diệt 34 B52, đánh bại cuộc tập kích bằng đường không của đế quốc Mỹ, làm nên “Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không”. Đế quốc Mỹ phải ngừng các hoạt động chống phá miền Bắc và ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở miền Nam Việt Nam.

The United States Empire deployed B52 bombers to strike Hanoi in an attempt to exert pressure, forcing us to submit and accept the conditions set by the U.S. government in the Paris Agreement. For 12 days and nights, our troops and people fought then destroyed 34 B52 bombers and defeated the U.S. Empire’s aerial attacks to achieve the “Air Victory of Dien Bien Phu.” The U.S. Empire had to halt its anti-Northern activities and sign the Paris Agreement to end the war, restoring peace in South Vietnam.

Đạo diễn / Director:

Đạo diễn Phạm Thanh Hùng sinh năm 1977, tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh làm việc tại Xưởng làm phim truyện – Điện ảnh Quân đội nhân dân.

Director Pham Thanh Hung, born in 1977, graduated in Film Directing from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He works for the Feature film studio of the People’s Army Cinema.