Kẻ trộm vô hình


Kẻ trộm vô hình (Tập 2 series phim Thám tử đầu bạc)/ The Invisible Thief (Episode 2 of the Silver-Haired Detective series)


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, 10 phút, 2022; P/ Vietnam Animation Joint Stock Company, 10 minutes, 2022; P

Biên kịch/ Screenwriter: Phạm Đình Hải

Đạo diễn/ Director: Vũ Duy Khánh

Âm nhạc/ Music: Phan Đức Khoa

Âm thanh/ Sound: Nguyễn Duy Long

Họa sĩ tạo hình/ Animator: Vũ Duy Khánh

Họa sĩ diễn xuất/ Performing animators: Vũ Hoàng Anh, Nguyễn Trần Hà, Nguyễn Ngọc Thục Trang, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Hải Nam, Lưu Thị Nga

Dựng phim/ Film Editor: Trịnh Hải Yến

Tóm tắt phim/Synopsis:

Cá trong ao của Hải Ly “không cánh mà bay”. Lợn Cối Xay đã khiến mọi người cười nghiêng ngả khi hăng hái nhận nhiệm vụ điều tra nhưng thủ phạm tìm ra lại là chính mình. Chú chó Tô Tô trong vai thám tử Đầu bạc đã vạch trần được kẻ gian trộm cá của Hải Ly chính là gã Chuột cống.

The fish in Hai Ly’s pond “disappeared without any reasons.” Coi Xay Pig enthusiastically takes on the task of investigating, but the culprit he discovers is none other than himself. Detective dog To To, with silver hair, exposes the thief who had stolen Hai Ly’s fish as the Sewer Rat.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Vũ Duy Khánh sinh năm 1980, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội. Anh là họa sĩ diễn xuất, họa sĩ chính, đạo diễn tại Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam từ năm 2004 đến nay.

Director Vu Duy Khanh, born in 1980, graduated from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He has worked as a performing animator, animator, and director in Vietnam Animation Joint Stock Company since 2004.