Ươm mầm dưới đáy đại dương


Ươm mầm dưới đáy đại dương / Nurturing Life at the Ocean’s Depths


Đơn vị sản xuất/ Production: Ban Khoa giáo – Đài Truyền hình Việt Nam, 33 phút 30 giây, 2022, T16 / Educational Department – Vietnam Television, 33 minutes and 30 seconds, 2022, T16

Biên kịch/Screenwriter : Nguyễn Tài Văn

Đạo diễn/Director: Nguyễn Tài Văn

Quay phim/Cinematographer: Nguyễn Tài Văn, Chu Văn Vui, Nguyễn Tài Việt

Âm thanh/Sound: Đinh Văn Thông

Dựng phim/ Film Editor: Đinh Văn Thông

Tóm tắt phim/ Synopsis

Các nhà khoa học cảnh báo, với tốc độ bị phá hủy như hiện nay, khoảng 20 năm nữa, san hô có thể không còn trong vùng biển nước ta, hệ lụy là hệ sinh thái biển sẽ bị phá vỡ. Phim cung cấp cho người xem các kiến thức bổ ích về cách tái tạo rạn san hô nhân tạo bằng pháp nhân giống vô tính. Một số dự án đang được triển khai ở các vùng biển của Việt Nam như: Phục hồi san hô ở bãi Bụt, Sơn Trà của Trung tâm Cứu hộ Sinh vật biển SASA, Thành phố Đà Nẵng; Nghiên cứu tái tạo san hô bằng các giá thể hình chuông (Reef Ball) ở một số khu vực biển của Việt  Nam của  Chi nhánh Ven Biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga và Nhóm San hô Việt.

Scientists warn that with the current rate of destruction, coral reefs in our waters may cease to exist in about 20 years, leading to the disruption of marine ecosystems. The film provides viewers with valuable knowledge on how to artificially regenerate coral reefs through asexual reproduction methods. Several projects are currently underway in Vietnam’s coastal areas, such as coral restoration at But Beach, Son Tra by the Sasa Team Marine Animals Rescue, Danang City, and research on coral reef regeneration using Reef Balls in various sea regions of Vietnam by the Coastal Branch, Vietnam-Russia Tropical Center, and the Vietnamese Coral Group.

Đạo diễn/Director

Đạo diễn Nguyễn Tài Văn sinh năm 1981, tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2012;  hiện đang công tác tại Ban khoa giáo – Đài Truyền hình Việt Nam. Một số phim tiêu biểu: Sự cân bằng hoàn hảo; Chuyện của Đá; Ô nhiễm nhựa ở biển (…

Director Nguyen Tai Van, born in 1981, earned his Master’s degree in Arts from Hanoi Academy of Theatre and Cinema in 2012. He currently works for the Educational Department of Vietnam Television. Some notable films include: The Perfect Balance, The story of stone, and Plastic pollution in the sea…