Ngẫu hứng trống cồng chiêng


Ngẫu hứng trống cồng chiêng/Spontaneous Gong and Drum Ensemble


Đơn vị sản xuất/Production: Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng, 34’, 2023, P/ Liberation Film Joint Stock Company, 34′, 2023, P

Biên kịch/Screenwriter: Trần Thanh Hưng, Trần Chí Kông

Đạo diễn/Director: Nguyễn Thu

Quay phim/Cinematographer: Lê Thanh Quang

Dựng phim/Film Editor: Cao Thanh Mai

Tóm tắt phim/Synopsis:

Thông qua việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của bộ nhạc cụ trống đôi – cồng ba – chiêng năm (còn gọi là chiêng) trong đời sống, bộ phim cho thấy sự giao thoa văn hóa nghệ thuật của đồng bào dân tộc Ba Na và Chăm H’roi.

Through the preservation and promotion of the cultural value of the traditional musical instruments such as double drums, triple gongs, and five ching (also known as chiêng) in daily life, the film showcases the cross-culture and cross-art of the Ba Na and Chăm H’roi ethnic communities.

Đạo diễn/Director:

Đạo diễn Nguyễn Thu sinh năm 1977, tốt nghiệp khoa Đạo diễn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Hiện chị làm việc tại Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng.

Đạo diễn Nguyễn Thu giành được giải thưởng tại các kỳ Liên hoan Phim Việt Nam, giải Cánh diều của Hội Điện ảnh, Liên hoan phim Môi trường Toàn quốc, Liên hoan phim truyền hình…

Director Nguyen Thu born in 1977, graduated from the Directing Department at Hanoi University of Theater and Cinema. She works for the Liberation Film Joint Stock Company.

Director Nguyen Thu won awards from the Vietnam Film Festival, the Kite Award of the Cinema Association, the National Environmental Film Festival, the Television Film Festival…