Bước nhảy phi thường


Bước nhảy phi thường/Extraordinary Leap


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, 10 phút, 2022; P/Vietnam Animation Joint Stock Company, 10 minutes, 2022, P

Biên kịch/ Screenwriter: Nguyễn Thị Khánh Ly

Đạo diễn/Director: Trần Xuân Du

Âm nhạc/Music: Tô Phan

Âm thanh/Sound: NSND Bành Bắc Hải

Họa sĩ tạo hình/ Animator: Trần Xuân Du

Họa sĩ diễn xuất/ Permorming animators: Doãn Đạo Thúy, Ngô Ngọc Long, Nguyễn Văn Hùng, Lê Hồng Yến, Lê Thị Thanh Huyền, Đỗ Phương Thanh

Dựng phim/Film Editor: Phạm Thị Trang

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Từ một con ngựa yếu ớt, Ngựa Nâu đã chăm chỉ luyện tập với sự hỗ trợ, chỉ dạy của Ngựa Xám và thành công với bước nhày phi thường của mình. Nó đã dũng cảm cứu được Ngựa Trắng, Dê và Cừu khỏi nanh vuốt của Sói đầu đen.

From being a weak horse, Brown Horse diligently trained with the support and guidance of Gray Horse and then achieved success with its extraordinary leap. It bravely saved White Horse, Goat, and Sheep from the clutches of the Black-Headed Wolf.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Trần Xuân Du sinh năm 1973, tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp. Anh làm việc tại Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam từ năm 1996 đến nay và là họa sĩ diễn xuất, đạo diễn cho nhiều phim 2D.

Director Tran Xuan Du, born in 1973, graduated from the College of Industrial Fine Arts. He has been working for the Vietnam Animation Joint Stock Company since 1996 and has been a performing animator and director for many 2D animated films.