Hành tinh tý hon


Hành tinh tý hon (Tập 8 series phim Ngôi sao xanh kỳ lạ)/ Tiny Planet (Episode 8 of the series The Strange Green Star)


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, 10 phút, 2022; P/Vietnam Animation Film Company Limited, 10 minutes, 2022, P

Biên kịch/ Screenwriter: Phạm Thanh Hà

Đạo diễn/ Director: NSƯT Phùng Văn Hà

Âm nhạc/ Music: Phạm Bá Chỉnh

Âm thanh/ Sound: Hoàng Thu Thủy

Họa sĩ tạo hình/ Animator: Bùi Mạnh Quang

Họa sĩ diễn xuất/ Performing animators: Lê Trung Thắng, Trần Thị Nguyệt, Trần Mỹ Linh

Dựng phim/ Film Editor: NSƯT Phùng Văn Hà

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Cuộc du hành của các bạn nhỏ cùng phi thuyền Ngôi sao xanh tới khám phá một Hành tinh kỳ lạ – hành tinh tý hon. Lúc này, hành tinh tý hon đang bị khô hạn.  Các bạn nhỏ và du thuyền Sao Xanh đã khám phá được nguyên nhân và đưa mạch nước ngầm trở lại Hành tinh tý hon.

The young children set off aboard the Green Star spaceship to explore a strange planet – the tiny planet. At this time, the tiny planet is suffering from a drought. The young children with the Green Star spaceship discover the cause and restore the underground water supply to the tiny planet.

Đạo diễn/ Director:

NSƯT, đạo diễn Phùng Văn Hà sinh năm 1971, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Anh là đạo diễn thuộc Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam từ năm 1995 đến nay và đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách nghệ thuật.

Meritorious Artist and director Phung Van Ha, born in 1971, graduated from Hanoi University of Industrial Arts. He has been a director in Vietnam Animation Joint Stock Company since 1995 and currently holds the position of Deputy Director in charge of art.