Cái đuôi của Cậu Ấm


Cái đuôi của Cậu Ấm/The Tail of Mandarin’s son


Đơn vị sản xuất/Production: Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, 10 phút, 2021; P/Vietnam Animation Joint Stock Company, 10 minutes, 2021;P

Biên kịch/Screenwriter: Dương Ngọc

Đạo diễn/Director: Trần Xuân Du

Âm nhạc/Music: Tô Phan

Âm thanh/Sound: Nguyễn Duy Long

Họa sĩ tạo hình/Animator: Vũ Duy Khánh

Họa sĩ diễn xuất/Performing animators: Doãn Đạo Thùy, Ngô Ngọc Long, Đào Minh Châu, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Duy Khánh, Trần Xuân Du

Dựng phim/Film Editor: Trịnh Hải Yến

Tóm tắt phim/Synopsis:

Cậu Ấm con nhà quan – bị bà Tiên trừng phạt do có lối sống ích kỷ, nhẫn tâm. Cậu ta phải mang trên người một cái đuôi kì quặc. Ấm ta dần thức tỉnh và thay đổi cách sống, biết suy nghĩ, lo lắng cho người khác.

Mandarin’s son, the son of a mandarin, is punished by the Fairy for his selfish and ruthless behavior. He had to carry a peculiar tail. Over time, Mandarin’s son awakened and changed his way of life, learned to think and care for others.

Đạo diễn/Director:

Đạo diễn Trần Xuân Du sinh năm 1973, tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp. Anh làm việc tại Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam từ năm 1996 đến nay và là họa sĩ diễn xuất, đạo diễn cho nhiều phim 2D.

Director Tran Xuan Du, born in 1973, graduated from the College of Industrial Fine Arts. He has been working for the Vietnam Animation Joint Stock Company since 1996 and has been a performing animator and director for many 2D animated films.