Hố đen


Hố đen/Black Hole


Đơn vị sản xuất/Production: Trung tâm Phim Tài liệu – Đài Truyền hình Việt Nam, 28 phút, 2022./ Documentary Film Center – Vietnam Television, 28 minutes, 2022

Biên kịch/Screenwriter: Trịnh Quang Bách

Đạo diễn/Director: Trịnh Quang Bách

Quay phim/Cinematographer: Dương Ngô Thành

Âm thanh/Sound: Minh Cường

Dựng phim/Film Editor: Lê Huy Bình, Minh Cường

Thiết kế mĩ thuật/Art Design: Lương Thị Mỹ Hằng

Tóm tắt phim/Synopsis

Kylor Nguyễn, Nguyệt Minh và Tiểu Bảo là những người đang vật lộn với căn bệnh trầm cảm. Qua câu chuyện của họ, bộ phim truyền tải thông điệp: “Vắc – xin” ngừa trầm cảm tốt nhất cho một cá nhân là một tuổi thơ được sống trong gia đình hòa thuận, cha mẹ con cái yêu thương nhau. Khi trưởng thành, họ có cuộc sống điều độ cả về vật chất lẫn tinh thần cùng với một mạng lưới hỗ trợ, chia sẻ của người thân và bạn bè.

Kylor Nguyen, Nguyet Minh, and Tieu Bao are individuals struggling with depression. Through their stories, the film conveys the message that the best “vaccine” for preventing depression is a childhood spent in a harmonious family, with love between parents and children. As they grow up, they lead a balanced life, both materially and spiritually, with a network for supporting and sharing from family and friends.

Đạo diễn/Director

Đạo diễn Trịnh Quang Bách tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2013. Từ năm 2013 đến 2017, anh công tác tại Ban khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam. Từ 2017 đến nay, anh công tác tại Trung tâm phim Tài liệu, Đài Truyền hình Việt Nam.

Director Trinh Quang Bach graduated from Hanoi Academy of Theater and Cinema in 2013. From 2013 to 2017, he worked for the Educational Department of Vietnam Television. From 2017 to the present, he has been working for the Documentary Film Center of Vietnam Television.