Đất ô nhiễm


Đất ô nhiễm/Polluted Land


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng, 30 phút, 2021; P/ Giai Phong Film Joint Stock Company , 30 minutes, 2021;P

Biên kịch/ Screenwriter: Trúc Giang

Đạo diễn/ Director: Nguyễn Thu

Quay phim/ Film Editor: Lê Thanh Quang

Âm nhạc/ Music: Phạm Đăng

Âm thanh/ Sound: Trần Nam Hà

Dựng phim/ Film Editor: Cao Thanh Mai

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Bộ phim là lời cảnh báo về tình trạng ô nhiễm đất hiện nay ở nhiều vùng miền trên cả nước, đặc biệt là đất nông nghiệp do người dân sử dụng tràn lan thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu để khai quang một cách bừa bãi. Hành động này dẫn tới nguy cơ ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và hệ sinh thái.

The film Polluted Land is a warning about the current state of soil pollution in many regions across the country, especially in agricultural areas where people indiscriminately use herbicides and pesticides during land cultivation. These actions lead to environmental pollution, water pollution, soil pollution which have had adverse effects on human health and ecosystems.

Đạo diễn/Director:

Đạo diễn Nguyễn Thu sinh năm 1977, tốt nghiệp khoa Đạo diễn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Hiện chị làm việc tại Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng.

Director Nguyen Thu, born in 1977, graduated from the Directing Department of Hanoi Academy of Theater and Cinema. She currently works for Giai Phong Film Joint Stock Company.