Đàn đá – Báu vật cổ xưa


Đàn đá – Báu vật cổ xưa / lithophone – Ancient treasure


Đơn vị sản xuất/Production: Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 31 phút 40 giây, 2021 / National Documentary and Scientific Film Studio One Member Company Limited, 31 minutes 40 seconds, 2021

Biên kịch/Screenwriter: Dương Thị Thanh Hương

Đạo diễn/Director: Nguyễn Sỹ Bằng

Quay phim/Cinematographer: Nguyễn Tuấn Anh – Nguyễn Phương Hoa

Âm thanh/Sound: Dương Ngọc Hòa

Dựng phim/Film Editor: Nguyễn Kinh Sử

Tóm tắt phim/Synopsis

Đàn đá là một nhạc cụ độc đáo, đặc sắc trong văn hóa bản địa của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Thông qua các phát hiện, nghiên cứu về khảo cổ và văn hóa của các nhà khoa học trong nước và nước ngoài về đàn đá, bộ phim khẳng định vai trò và ý nghĩa của một nền văn hóa cổ đại đã từng xuất hiện và phát triển ở Việt Nam.

The lithophone is a unique and distinctive musical instrument in the indigenous culture of ethnic minorities in the Central Highlands, South Central, and Southeast regions of Vietnam. Through discoveries and archaeological and cultural researchs conducted by domestic and international scientists on the lithophone, the film affirms the role and significance of an ancient culture that once appeared and thrived in Vietnam.

Đạo diễn/Director

Đạo diễn Nguyễn Sỹ Bằng sinh năm 1972 tại Hà Nội, tốt nghiệp ngành Quay phim và Đạo diễn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, hiện đang làm việc tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương. Một số phim tiêu biểu trong vai trò đạo diễn: Một giải pháp mềm; Làm giàu từ đất

Director Nguyen Sy Bang was born in 1972 in Hanoi. He graduated in Cinematography and Directing from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He works for the Central Documentary and Scientific Film Company. Some notable films he directed include “A Soft Solution” and “Enriching from the Land“.