Niềm tin


Niềm tin / Belief


Đơn vị sản xuất/ Production: Điện ảnh Quân đội nhân dân, 28 phút, 2022; P / People’s Army Cinema, 28 minutes, 2022; P

Biên kịch/ Screenwriter: Tiểu Linh

Đạo diễn/ Director: Vũ Minh Phương

Quay phim/ Cinematographer: Đỗ Trung Quân

Âm nhạc/ Music: Trần Tùng

Âm thanh/ Sound: Chu Đức Thắng – Đào Thị Hằng

Dựng phim/ Film Editor: Vũ Thu Hương

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Quân nhân Đặng Thành Tuấn quê ở huyện Hoài Ân, Bình Định tập kết ra Bắc năm 1954 khi mới 13 tuổi. Năm 1965 Đặng Thành Tuấn viết đơn nhập ngũ bằng máu và được biên chế về đại đội 4, tiểu đoàn 2, đoàn 1360, Bộ Tư lệnh pháo binh. Đây cũng là thông tin cuối cùng về anh Đặng Thành Tuấn mà gia đình nhận được. Hơn 50 năm, gia đình, người thân và các cơ quan chức năng không có thông tin gì về quân nhân Đặng Thành Tuấn. Đến năm 2018, qua Webside “Kyvatkhangchien” của anh Lâm Hồng Tiên, những manh mối về quân nhân Đặng Thành Tuấn đã xuất hiện.

(Sau ngày phim phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngày 08/9/2022 Thủ tướng Chính phủ ra quyết định 1053/QĐ-TTg về việc công nhận quân nhân Đặng Thành Tuấn là liệt sĩ, khép lại hành trình nửa thế kỷ tìm kiếm thông tin về quân nhân – liệt sĩ Đặng Thành Tuấn).

Military officer Dang Thanh Tuan, originally from Hoai Nhon district, Binh Dinh province, joined the northern forces in 1954 at the age of just 13. In 1965, Dang Thanh Tuan volunteered to enlist, offering his own blood and was assigned to the 4th company, 2nd Battalion, 1360th regiment, Artillery Command. This was the last information that his family received about him. For over 50 years, his family, relatives, and government agencies had no information about military officer Dang Thanh Tuan. In 2018, through the “Kyvatkhangchien” website created by Mr. Lam Hong Tien, clues about military officer Dang Thanh Tuan began to emerge.

(After the film’s broadcast on various public media platforms, on September 8, 2022, the Prime Minister issued Decision No. 1053/QD-TTg recognizing military officer Dang Thanh Tuan as a martyr, bringing to a close a half-century journey in search of information about military officer – martyr Dang Thanh Tuan).

Đạo diễn/Director:

Đạo diễn Vũ Minh Phương sinh năm 1980, tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh là đạo diễn các phim Vẫn có Bác soi đường, Những chiến sĩ Hải đồ, Như hạt phù sa, Chuwtankra, Những chiến sĩ trong dân

Director Vu Minh Phuong, born in 1980, holds a bachelor’s degree in Cinematography from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He is the director of films such as Still Uncle Ho Points the Way, Soldiers of the Sea, Like Drifting Pieces of Wood, Chuwtankra, Soldiers Among the People, and more.