Óc Eo – Ánh sáng từ lòng đất


Óc Eo – Ánh sáng từ lòng đất/Oc Eo – Light from the Earth’s Heart


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 29 phút, 2021 / National Documentary and Scientific Film Studio One Member Company Limited, 29 minutes, 2021

Biên kịch/Screenwriter: Đỗ Thị Huyền Trang

Đạo diễn/Director: NSƯT Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Đức Ngọc

Quay phim/Cinematographer: Nguyễn Thanh Bình

Âm thanh/Sound: Nguyễn Vinh Khoa

Dựng phim/Film Editor: Nguyễn Thương Trang

Tóm tắt phim/Synopsis

Với nhiều dấu tích được phát hiện và khai quật, các nhà khoa học đã nhận định nền văn hóa Óc Eo có niên đại khoảng từ Thế kỷ 1 đến Thế kỷ 7 sau Công nguyên đã tồn tại và phát triển rực rỡ, đồng thời có sự giao lưu, tiếp biến với hai nền văn minh lớn trên thế giới là Ấn Độ và Trung Hoa.

With numerous traces discovered and excavated, scientists have dated the Oc Eo culture to approximately between the 1st and 7th centuries AD. It thrived with interactions and exchanges with two major civilizations in the world, India and China.

Đạo diễn/Director

NSƯT Nguyễn Quang Tuấn sinh năm 1978. Một số phim tiêu biểu: Lộc nước, Giặc nội xâm, Mắt bão, Sức sống mới ở Na Hang

Born in 1978, Meritorious Artist Nguyen Quang Tuan has directed several notable films, including Water fortune, Internal enemy, Eye of the storm, New life in Na Hang…

Đạo diễn Nguyễn Đức Ngọc sinh năm 1978. Một số phim tiêu biểu: Suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em miền núi, Óc Eo – Ánh sáng từ lòng đất.

Born in 1978, Nguyen Duc Ngoc has directed several notable films, including Stunted Growth and Malnutrition in Mountainous Children, and Oc Eo – Light from the Earth’s Heart…