Biển đói


Biển đói/Hungry Seas


Đơn vị sản xuất/Production: Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng, 30’, 2022, P/Liberation Film Joint Stock Company, 30′, 2022, P

Biên kịch/Screenwriter: Nguyên Trần

Đạo diễn/Director: Đỗ Đại Tín

Quay phim/Cinematographer: Nguyễn Thiên Định

Dựng phim/Film Editor: Cao Thanh Mai

Tóm tắt phim/Synopsis:

Tình trạng ngư dân khai thác, đánh bắt thủy hải sản một cách tận thu, tận diệt khiến cho sản lượng cá ở vùng biển nước ta sụt giảm mạnh và phát sinh nhiều hệ lụy.

The overexploitation and excessive fishing of marine resources by fishermen have caused a sharp decline in fish stocks in our coastal regions and led to various repercussions.

Đạo diễn/Director:

Đạo diễn Đỗ Đại Tín sinh năm 1973, tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Anh đang làm việc tại Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng.

Director Do Dai Tin, born in 1973, graduated from Ho Chi Minh city College of Theater and Cinema. He works for the Liberation Film Joint Stock Company.