Lửa từ Thành cổ


Lửa từ Thành cổ / Fire from the Ancient Citadel


Đơn vị sản xuất/ Production: Điện ảnh Quân đội nhân dân, 30 phút, 2022; P / People’s Army Cinematography, 30 minutes, 2022; P

Biên kịch/ Screenwriter: Nguyễn Thu Dung

Đạo diễn/ Director: Phạm Thanh Hùng

Quay phim/ Cinematographer: Hà Hải Long

Âm nhạc/ Music: Vũ Thị Thu Hương

Âm thanh/ Sound: Lê Ngọc Chiến

Dựng phim/ Film Editor: Nguyễn Mạnh Tùng

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của quân và dân ta đã lùi xa nhưng ngọn lửa của tinh thần dũng cảm, của tình đồng đội thiêng liêng với những người đã ngã xuống, của sự hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc và ngọn lửa của những người đã trải qua một phần tuổi trẻ chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc vẫn mãi cháy sáng. Ngọn lửa ấy sẽ luôn cháy sáng trong tâm trí những người cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu để trao truyền cho các thế hệ mai sau.

The battle to defend the ancient citadel of Quang Tri waged by our army and people may have receded into history, but the flames of courageous spirit, of the sacred comradeship with those who fell, of sacrifice for the nation’s independence and freedom, and the flames of those who once fought and protected the homeland in their youth still burn brightly. These flames will forever illuminate the minds of the veteran soldiers who participated in the battle, passing them down to future generations.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Phạm Thanh Hùng sinh năm 1977, tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh làm việc tại Xưởng làm phim truyện – Điện ảnh Quân đội nhân dân.

Director Pham Thanh Hung, born in 1977, graduated in Film Directing from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He works for the Feature Film Studio of the People’s Army Cinema.