Sinh tồn


Sinh tồn/ Survival


Đơn vị sản xuất/ Production: Điện ảnh Quân đội Nhân dân, 28 phút 50 giây, 2022, P / People’s Army Cinematography, 28 minutes and 50 seconds, 2022, P

Biên kịch/ Screenwriter: Nguyễn Đức Thực

Đạo diễn/ Director: Phạm Hồng Thắng

Quay phim/ Cinematographer:  Vũ Trọng Quảng, Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Bảo Khánh

Âm thanh/ Sound: Lê Ngọc Chiến

Dựng phim/ Film Editor: Vũ Thị Thu Hương

Tóm tắt phim/ Synopsis

Những người lính đặc công là ai? Nhiệm vụ của họ là gì? Bộ phim giới thiệu một số phương pháp, kỹ năng cơ bản để sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt của người lính đặc công nước như: sau khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, nhiều giờ trôi giạt trên biển, tiếp cận với đảo nhiệt đới không người.

Who are the special forces soldiers? What is their mission? The film introduces some fundamental methods and skills for survival in the harsh conditions faced by the nation’s special forces soldiers, including enduring hours adrift at sea and infiltrating uninhabited tropical islands after combat missions.

Đạo diễn/ Director

Đạo diễn Phạm Hồng Thắng sinh năm 1974 tại Ninh Bình. Anh tốt nghiệp ngành Đạo diễn Điện ảnh, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, hiện đang công tác tại Điện ảnh Quân đội Nhân dân. Tác phẩm tiêu biểu: Nuôi cấy tinh tử điều trị vô tinh nam, Ghép tạng, Những người con của Leng Su Sìn, Bảy cồ Đồng Tháp…

Director Pham Hong Thang, born in 1974 in Ninh Binh, graduated in Film Directing from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He currently works for the People’s Army Cinematography. Notable works include: Cultivating Sperm for Male Infertility Treatment, Organ Transplantation, Children of Leng Su Sin, and Seven Tombs of Dong Thap…