Ký ức tháng 12 năm 1972


Ký ức tháng 12 năm 1972 / Memories of December 1972


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 45 phút, 2022; P / National Documentary And Scientific Film Studio One Member Company Limited, 45 minutes, 2022; P

Biên kịch/ Screenwriter: Nguyễn Sỹ Chung

Đạo diễn/ Director: NSƯT Hoàng Dũng

Quay phim/ Cinematographer: Vương Khánh Trần Linh

Âm thanh/ Sound: Nguyễn Vinh Khoa

Dựng phim/ Film Editor: Đặng Hoàng Huy

Tóm tắt phim/ Synopsis:       

Ký ức không thể nào quên của những người dân Hà Nội về 12 ngày đêm oanh liệt của quân và dân ta trong chiến tranh chống máy bay Mỹ phá hoại thủ đô Hà Nội những ngày tháng 12 năm 1972.

The film is about unforgettable memories of Hanoi’s residents about the intense 12 days and nights of our soldiers and people during the war against American aircraft that attacked the capital Hanoi in December 1972.

Đạo diễn/ Director:

NSƯT, đạo diễn Hoàng Dũng sinh năm 1970, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Anh làm việc tại Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương từ năm 2012 đến nay.

Meritorious artist Hoang Dung, born in 1970, holds a master’s degree in Film and Television Arts from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He has worked for the National Documentary And Scientific Film Studio One Member Company Limited since 2012.