Thành đồng trên biển


Thành đồng trên biển / Citadel on the sea


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 38 phút 20 giây, 2022; P / National Documentary And Scientific Film Studio One Member Company Limited, 38 minutes 20 seconds, 2022; P

Biên kịch/ Screenwriter: Nguyễn Sỹ Bằng

Đạo diễn/ Director: Nguyễn Sỹ Bằng

Quay phim/ Cinematographer: Nguyễn Tuấn Anh

Âm thanh/ Sound: Dương Ngọc Hòa

Dựng phim/ Film Editor: Lương Hồng Quang

Tóm tắt phim/ Synopis:

Hơn 30 năm qua, cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn DK1 không chỉ là những “pháo đài“ bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam mà còn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân đánh bắt hải sản trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

For over 30 years, the officers and soldiers stationed on the DK1 platforms have not only served as guardians of Vietnam’s maritime sovereignty but have also provided a steadfast support for fishermen engaged in harvesting marine resources on the continental shelf of the southern homeland.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Nguyễn Sỹ Bằng sinh năm 1972, là đạo diễn, quay phim của gần 40 bộ phim tài liệu, khoa học

Director Nguyen Sy Bang, born in 1972, is a filmmaker and cinematographer with nearly 40 documentary and scientific films to his credit.