Hai giọt nước


Hai giọt nước / Two Drops of Water


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 30 phút 44 giây, 2021; P / National Documentary And Scientific Film Studio One Member Company Limited, 30 minutes 44 seconds; 2021; P

Biên kịch/ Screenwriter: Trần Nguyễn Hương Phúc

Đạo diễn/ Director: Hoàng Hà Lê

Quay phim/ Cinematographer: Đào Đức Thanh

Âm thanh/ Sound: Đào Đức Thanh

Dựng phim/ Film Editor: Vũ Thị Duyên – Trịnh Thị Ngọc Quỳnh – Hoàng Hà Lê

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Những nỗ lực vượt bậc để vượt lên chính mình với vô vàn khó khăn của Nguyễn Đức – người thanh niên là một trong hai đứa trẻ song sinh bị dính liền đã được phẫu thuật tách rời thành công cách đây 33 năm.

The film is about the extraordinary efforts to overcome oneself and the countless challenges faced by Nguyen Duc, one of the conjoined twins successfully separated 33 years ago.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Hoàng Hà Lê sinh năm 1990, tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Chị làm việc tại Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

Director Hoang Ha Le, born in 1990, graduated with a specialization in Film Direction from Hanoi University of Theatre and Cinema.