Có thờ có thiêng


Có thờ có thiêng/With worship, there is holiness


Đơn vị sản xuất/Production: Công ty cổ phần dịch vụ văn hóa truyền thông Sáng Ý, 9 phút 32 giây, 2023, P/Sang Y Culture and Media Services Joint Stock Company, 9’31”, 2023, P

Biên kịch/Screenwriter: Đặng Hải Quang

Đạo diễn/Director: Đặng Hải Quang

Âm nhạc/Music: Trần Xuân Hòa

Âm thanh/Sound: Trần Xuân Hòa

Họa sĩ tạo hình/Visual Artists: Nguyễn Thanh Hiệp, Hà Huy Hoàng

Họa sĩ diễn xuất/Performing Artists: Hoàng Anh Việt, Nguyễn Anh Vũ

Dựng phim/Film Editor: Trần Xuân Hòa

Tóm tắt phim/Synopsis:

Hành trình học hỏi, tiếp cận và khám phá nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam của một chàng trai trẻ diễn ra nhiều cảm xúc và hết sức thú vị.

The emotional and fascinating journey of a young man as he learns, explores, and immerses himself in the beauty of of the Vietnamese folk belief culrure.

Đạo diễn/Director:

Đạo diễn Đặng Hải Quang tốt nghiệp lớp Biên kịch – Lý luận phê bình điện ảnh khóa VI thuộc Dự án điện ảnh do quỹ Ford tài trợ, khoa Văn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Anh đã có nhiều năm làm việc với chức danh dịch giả, biên tập tại Nhà xuất bản Kim Đồng, Công ty Cổ phần Văn hóa truyền thông Nhã Nam và Trung tâm sản xuất phim truyền hình – Đài truyền hình Việt Nam.

Đạo diễn Đặng Hải Quang đạt được nhiều giải thưởng tại các kỳ Liên hoan phim trong nước và quốc tế như Liên hoan phim Khem (Mỹ), Liên hoan phim Bloodstain (Nhật Bản) và Liên hoan Phim Việt Nam.

Director Dang Hai Quang graduated from the Screenwriting and Film Criticism program, Course VI – a part of the Ford-funded Film Project at the Faculty of Literature, University of Social Sciences and Humanities. He has worked as a translator and editor for publishers like Kim Dong and Nha Nam, as well as at the Vietnam Television Film Production Center for several years.

Director Dang Hai Quang has won many awards at national and international film festivals such as Khem Film Festival (USA), Bloodstain Film Festival (Japan) and Vietnam Film Festival.