Thông báo số 3 – Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII

Ngày 19/9/2023, Cục Điện ảnh đã ban hành Thông báo số 3 về tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII tổ chức tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 21 đến 25 tháng 11 năm 2023.

THÔNG BÁO SỐ 3

LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ XXIII

Triển khai Quyết định số 1715/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Điều lệ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII, Cục Điện ảnh đã có Thông báo số 1 và 2 gửi các đơn liên quan để đăng ký phim, gửi phim và đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII.

Cục Điện ảnh – Ban Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII gửi Thông báo số 3 về điều chỉnh các mốc thời gian trong Liên hoan Phim như sau:

1. Phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII được cấp Giấy phép phổ biến phim hoặc Giấy phép phân loại phim trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023;

2. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký và bản phim tham dự Liên hoan Phim: ngày 15 tháng 10 năm 2023 (căn cứ dấu bưu điện).

2.1. Hồ sơ đăng ký gồm đầy đủ 09 nội dung sau:

a) Phiếu đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII (Mẫu số 1), mỗi phim lập một phiếu riêng.

b) 01 bản phim phục vụ cho Hội đồng tuyển chọn, có một trong những định dạng sau:

– Đối với phim truyện điện ảnh: DCP chuẩn 2K, 4K.

– Đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình: DCP chuẩn 2K, 4K, full HD, (MP4-H264), HD.

c) 01 bản tóm tắt nội dung hoặc ý tưởng phim không quá 10 dòng (Mẫu số 2).

d) 01 lý lịch nghệ thuật của đạo diễn, ảnh chân dung đạo diễn gửi kèm theo (Mẫu số 3).

đ) 10 ảnh của phim/01 phim (gửi file ảnh có độ phân giải lớn hơn 200dpi).

e) 01 trailer của phim (có độ dài từ 30 giây đến 01phút)/01 phim.

g) Từ 01 đến 02 thiết kế poster của phim/01 phim (dành cho phim truyện điện ảnh) (gửi file có độ phân giải lớn hơn 300dpi).

h) 01 clip trích diễn xuất: Nam, nữ diễn viên chính – nam/nữ diễn viên phụ phim truyện điện ảnh (độ dài 1 phút 30 giây đến 2 phút).

i). 01 bản sao Giấy phép phổ biến phim, Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng quy định tại Khoản 3.3, Mục 3 của Thông báo này.

Các mẫu đơn có thể tải xuống từ trang web chính thức: Cucdienanh.gov.vn hoặc lienhoanphimvietnnam.vn.

Địa chỉ nhận Hồ sơ đăng ký tham dự Liên hoan Phim:

CỤC ĐIỆN ẢNH

(Tiểu Ban Thư ký)

147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3823 7964

Email: tieubanthukylhpvn2023@gmail.com

Ban Tổ chức chỉ chấp nhận Hồ sơ đăng ký tham dự Liên hoan Phim khi phim đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

2.2. Điều kiện phim tham dự Liên hoan Phim

a) Quy định về phim

– Phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII phải là phim nói tiếng Việt do các cơ sở điện ảnh Việt Nam sản xuất hoặc hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất và không có tranh chấp về bản quyền;

– Phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII là phim chưa tham dự Liên hoan Phim Việt Nam và chưa tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc;

– Phim làm lại (re-make) từ kịch bản/phim nước ngoài có thể đăng ký tham dự các chương trình của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII; trường hợp phim được tuyển chọn vào vòng dự thi được xét tặng các giải thưởng dành cho cá nhân về đạo diễn, diễn viên, quay phim, họa sĩ, âm thanh, âm nhạc (không xét trao/tặng giải thưởng dành cho phim và tác giả kịch bản).

b) Quy định về thời lượng

– Phim truyện điện ảnh, thời lượng từ 70 phút trở lên;

 Phim tài liệu: thời lượng không quá 100 phút;

 Phim khoa học: thời lượng không quá 100 phút;

 Phim hoạt hình: thời lượng không quá 100 phút.

c) Quy định về định dạng chiếu của bản phim

Bản phim tham dự Liên hoan Phim:

+ Đối với phim phim truyện điện ảnh: DCP chuẩn 2K, 4K.

+ Đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình: DCP chuẩn 2K, 4K, full HD, (MP4-H264), HD.

3. Ban Tổ chức Liên hoan Phim có trách nhiệm thông báo đến các cơ sở sản xuất phim đã đăng ký tham dự Liên hoan Phim kết quả tuyển chọn phim dự thi và phim được tuyển chọn cho “Chương trình toàn cảnh” trước ngày 30 tháng 10 năm 2023.

4. Thời hạn cuối cùng nhận bản đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim: ngày 30 tháng 10 năm 2023 (căn cứ dấu bưu điện).

4.1. Đại biểu tham dự Liên hoan Phim

Đại biểu, khách mời do Ban Tổ chức Liên hoan Phim đài thọ vé máy bay; đi lại và chi phí ăn, ở trong thời gian Liên hoan Phim, bao gồm:

a) Đại biểu, khách mời của Phim dự thi:

– 01 phim truyện điện ảnh: Mời 05 đại biểu, trong đó có đạo diễn và ưu tiên diễn viên nam/nữ;

– 01 phim tài liệu: 02 đại biểu;

– 01 phim khoa học: 02 đại biểu;

– 01 phim hoạt hình: 02 đại biểu.

b) Đại biểu, khách mời của phim được tuyển chọn chiếu trong “Chương trình toàn cảnh:

– 01 phim truyện điện ảnh: 02 đại biểu, gồm đạo diễn và diễn viên;

– Đối với phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình: Đại biểu do Ban Tổ chức quyết định mời.

c) Đại biểu, khách mời, nghệ sĩ không thuộc thành phần đoàn làm phim của các phim tham dự Liên hoan Phim do Ban Tổ chức quyết định mời.

d) Thành viên của các Ban Giám khảo.

e) Các chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế tham dự Hội thảo và các sự kiện khác trong khuôn khổ Liên hoan Phim.

4.2. Phiếu đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim (Mẫu số 4)

4.3. Địa chỉ gửi Phiếu đăng ký đại biểu (Mẫu số 4):

CỤC ĐIỆN ẢNH

(Tiểu ban Lễ tân)

147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38452402

email: tieubanletan2023@gmail.com

Cục Điện ảnh thông báo đến các đơn vị sản xuất phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình để biết và khẩn trương đăng ký phim, đăng ký đại biểu và gửi phim tham dự Liên hoan Phim.

Trân trọng./.