Ghép tạng – Biến điều không thể thành có thể


Ghép tạng – Biến điều không thể thành có thể


Organ Transplantation – Turning the Impossible into Possible

Đơn vị sản xuất/Production: Ban biên tập Truyền hình đa phương tiện – Đài  Truyền Hình Việt Nam, 23 phút 05 giây, 2022, P / Multimedia Television Editorial Board – Vietnam Television, 23 minutes 05 seconds, 2022, P

Biên kịch/Screenwriter: Nguyễn Lê Văn

Đạo diễn/Director: Nguyễn Hồng Việt

Quay phim/Cinematographer: Tô Việt Dũng

Âm thanh/Sound: Vũ Chỉnh

Dựng phim/Film Editor: Vũ Chỉnh

Thiết kế mỹ thuật/Art Design:  Hải Nghiêm

Tóm tắt phim/Synopsis

Hiện nay, 95% ca ghép tạng ở Việt Nam được tiến hành từ người cho đang sống, chỉ 5% ca ghép từ người cho chết não. Trong khi đó ở nhiều nước trên thế giới, đa phần ghép tạng từ người chết não. Đây là một khó khăn, thách thức cần vận động thay đổi bởi ở Việt Nam trung bình một ngày có khoảng 10 người chết trong khi chờ ghép tạng. Bộ phim kể câu chuyện về những người chờ để được ghép tạng. Thông điệp của bộ phim gửi tới khán giả: Một người nằm xuống không nghĩa là cuộc sống của họ đã chấm hết mà sẽ mở ra cuộc sống mới cho nhiều người khác …

Currently, 95% of organ transplants in Vietnam are performed using organs from living donors, only 5% of which comes from brain-dead donors. In many countries around the world, the majority of organ transplants comes from brain-dead donors. This presents a challenge that requires advocacy for change as in Vietnam, on average, about 10 people die each day while waiting for organ transplants. The film tells the stories of those waiting to receive organ transplants. The message of the film to the audience is that lying down does not mean the end of life, but rather the beginning of a new life for many others.

Đạo diễn/Director

Đạo diễn Nguyễn Hồng Việt tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, hiện là Trưởng phòng Thể thao, Ban biên tập Truyền hình đa phương tiện – Đài Truyền hình Việt Nam.

Director Nguyen Hong Viet graduated from Hanoi Academy of Theater and Cinema and currently serves as the Head of the Sports Department in the Multimedia Television Editorial Board of Vietnam Television.