Thông báo số 4 – Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII

 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỤC ĐIỆN ẢNH

———–

Số: 1333/ĐA-PBP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

        Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO SỐ 4
LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ XXIII

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất phim có phim dự thi và phim chiếu

 trong chương trình toàn cảnh Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII

Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Điều lệ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII;

Căn cứ vào kết quả tuyển chọn của Hội đồng Tuyển chọn phim truyện điện ảnh dự thi và phim chiếu trong Chương trình toàn cảnh Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII, Ban Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII xin thông báo danh sách những phim được chọn dự thi và những phim được chọn chiếu trong Chương trình toàn cảnh của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII như sau:

I. Danh sách phim dự thi:

STT Tên phim Đơn vị sản xuất
1. 578 Công ty TNHH Sản xuất phim và Truyền thông Tứ Vân
2. 9 Nguyễn Tú Anh, Vũ Nguyễn Thảo Anh, Hoàng Thế Dương, Trần Anh Đức, Trần Hoàng Hà, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thùy Ngân, Quách Xuân Tùng, Phạm Quốc Trung
3. Cô gái từ quá khứ Công ty TNHH Mar6 Studios
4. Con Nhót mót chồng Công ty TNHH Giải trí tổng hợp Thu Trang
5. Đào, phở và piano Công ty Cổ Phần Phim truyện I
6. Đất rừng phương Nam Công ty Cổ phần Sản xuất Phim Hoan Khuê, Công ty Cổ phần Phim Thiên Ngân, Công ty Cổ phần Galaxy Play, Công ty TNHH Trấn Thành Town
7. Em và Trịnh Công ty Cổ phần Giải trí và Giáo dục Galaxy
8. FANTI Công ty Cổ phần Sản xuất Phim Hoan Khuê
9. Hoa nhài Khánh An Films
10. Hồng Hà nữ sĩ Công ty TNHH MTV Truyền thông Nam Phương (HONGNGATFILM)
11. Kẻ ẩn danh Công ty TNHH New Arena
12. Mẹ ơi, Bướm đây Công ty Cổ phần truyền thông DZS
13. Mười: Lời nguyền trở lại Công ty TNHH Giải trí Silver Moonlight
14. Người vợ cuối cùng Công ty Cổ phần Giải trí TFilm
15. Nhà bà Nữ Công ty TNHH Giải trí CJ HK (CJ HK Entertainment), Công ty TNHH Trấn Thành Town, Công ty TNHH Kim Entertainment
16. Tro tàn rực rỡ Công ty TNHH Ân Nam Film, Viet Vision, Fleur de Lys

II. Danh sách phim chiếu trong Chương trình toàn cảnh:

STT Tên phim Đơn vị sản xuất
1. Biệt đội rất ổn Công ty TNHH MTV Live on
2. Chạm vào hạnh phúc Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Quảng bá Hình ảnh Việt
3. Chuyện ma gần nhà Công ty Cổ phần ProductionQ
4. Giao lộ 8675 Công ty Cổ phần truyền thông DZS
5. Hạnh phúc máu Công ty TNHH Link Media
6. Khi ta hai lăm Công ty TNHH MOWO
7. Memento Mori: Đất Công ty Doanh nghiệp xã hội Memento Mori Việt Nam, Fortune Projects, Công ty TNHH Bình Hạnh Đan, Công ty Cổ phần Sản xuất Phim Hoan Khuê, Wallsound
8. Nghề siêu dễ Công ty TNHH Giải trí CJ HK, Công ty TNHH Giải trí tổng hợp Thu Trang
9. Nhà không bán Công ty TNHH Mega GS Communication
10. Phơi sáng Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng
11. Phượng cháy Công ty Cổ Phần Phim truyện I
12. Siêu lừa gặp siêu lầy Công ty Cổ phần 89SGroup
13. Tiểu đội hoa hồng Điện ảnh Quân đội Nhân dân
14. Vong nhi Công ty TNHH Mega GS Communication

Căn cứ vào danh sách những phim dự thi và những phim được chọn chiếu trong chương trình toàn cảnh của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII, Ban Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII đề nghị các đơn vị sản xuất cử  và gửi danh sách đại biểu tham dự theo đúng thành phần như sau:

1. Đối với Đại biểu, khách mời của phim Dự thi:

– Ban Tổ chức Liên hoan Phim đài thọ vé máy bay khứ hồi đến Đà Lạt, khách sạn và tiền ăn (05 ngày) trong thời gian Liên hoan Phim cho 05 đại biểu, gồm đạo diễn và ưu tiên diễn viên nam/nữ.

2. Đối với Đại biểu, khách mời của phim được tuyển chọn chiếu trong “Chương trình toàn cảnh”:

– Ban Tổ chức đài thọ khách sạn trong thời gian Liên hoan Phim cho 02 đại biểu, gồm đạo diễn và diễn viên;

– Đại biểu tự túc vé máy bay đến tham dự Liên hoan Phim.

3. Phiếu đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim (có mẫu kèm theo):

a) Địa chỉ gửi Phiếu đăng ký đại biểu:

CỤC ĐIỆN ẢNH

(Tiểu ban Lễ tân)

147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38452402

Email: tieubanletanlhpvn2023@gmail.com

b) Thời hạn nhận bản đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim

– Thời hạn cuối cùng: 03 tháng 11 năm 2023, căn cứ dấu bưu điện;

– Sau thời hạn quy định, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về đại biểu tham dự Liên hoan Phim của các cơ sở điện ảnh.

Cục Điện ảnh thông báo để các đơn vị sản xuất phim có phim dự thi và phim chiếu trong chương trình toàn cảnh Liên hoan Phim biết và cử đại biểu tham dự Liên hoan Phim đúng thời hạn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

Như trên;

– Thứ trưởng Tạ Quang Đông (để báo cáo);

– Ban Chỉ đạo LHP (để báo cáo);

– Văn phòng Bộ VHTTDL (để phối hợp);

– Tiểu ban Thư ký (để thực hiện);

– Lưu: VT, ĐA, PBP.50

 CỤC TRƯỞNG

 

(ĐÃ KÝ) 

                

  

Vi Kiến Thành


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỤC ĐIỆN ẢNH

———–

Số: 1332/ĐA-PBP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

        Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO SỐ 4
LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ XXIII

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất phim có phim tham dự thi
và phim chiếu trong Chương trình toàn cảnh
Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII

Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Điều lệ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII;

Căn cứ kết quả tuyển chọn của Hội đồng Tuyển chọn phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình dự thi và phim chiếu trong Chương trình toàn cảnh Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII, Ban Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII xin thông báo danh sách những phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình được chọn dự thi và những phim được chọn chiếu trong Chương trình toàn cảnh của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII như sau:

I. DANH SÁCH PHIM DỰ THI

1. Phim tài liệu

STT Tên phim Đơn vị sản xuất
1 Biển đói Công ty Cổ phần Phim Giải phóng
2 Chuyến đi của thanh xuân Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu  và Khoa học Trung ương
3 Cùng con bước tiếp Công ty Cổ phần phim Giải phóng
4 Đi về phía mặt trời Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu  và Khoa học Trung ương
5 Dòng sông ký ức Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
6 Đường đến hòa bình Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên,                                   Đài Truyền hình Việt Nam
7 Giấc mơ làm du lịch của người bản địa Tây Nguyên Công ty Cổ phần Phim Giải phóng
8 Giáo sư Tạ Quang Bửu –
Nhà khoa học yêu nước
Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
9 Hai bàn tay Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
10 Hóa giải Điện ảnh Quân đội nhân dân
11 Khát vọng thiên thanh Điện ảnh Quân đội nhân dân
12 Khi họ có niềm tin Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu  và Khoa học Trung ương
13 Ký ức tháng 12 năm 1972 Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
14 Làng Bình Yên Truyền hình Quốc hội Việt Nam
15 Lửa từ Thành Cổ Điện ảnh Quân đội nhân dân
16 Luật sư Vũ Trọng Khánh – Người chấp bút dự thảo               Hiến pháp đầu tiên của nước ta Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
17 Mảnh ký ức Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam
18 Ngày mai có nắng Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu  và Khoa học Trung ương
19 Người ơi, đừng khóc
cuối đường
Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam
20 Những đứa con của
rừng xanh
Ban Biên tập Truyền hình Đa phương tiện, Đài Truyền hình Việt Nam
21 Những đứa trẻ trong sương Công ty TNHH Truyền thông và Sản xuất Nghe Nhìn Varan Việt Nam, Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam
22 Những tù nhân không số Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
23 Niềm tin Điện ảnh Quân đội nhân dân
24 Suối nguồn Điện ảnh Quân đội nhân dân
25 Thanh âm đại ngàn Điện ảnh Quân đội nhân dân
26 Thép trong lòng biển sâu Điện ảnh Quân đội nhân dân
27 Thời mở cõi Công ty trách nhiệm hữu hạn TV PRO
28 Tìm lại tuổi thơ qua trò chơi dân gian Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
29 Tội ác phía sau niềm tin Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
30 Trở về Khe Sanh Điện ảnh Quân đội nhân dân
31 Trời Hà Nội mãi xanh
Tập 2 – Bầu trời của hòa bình
Điện ảnh Quân đội nhân dân

2. Phim khoa học

STT

Tên phim Đơn vị sản xuất
1 Bí ẩn từ lòng đất Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
2 Bốn tại chỗ trong phòng chống bão lũ Điện ảnh Quân đội nhân dân
3 Chầu văn –                                                  Âm hưởng linh thiêng Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu  và Khoa học Trung ương
4 Đàn đá – Báu vật cổ xưa Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
5 Đất ô nhiễm Công ty Cổ phần phim Giải phóng
6 Ghép tạng – Biến điều
không thể còn có thể
Ban Biên tập Truyền hình Đa phương tiện, Đài Truyền hình Việt Nam
7 Giải mã dấu vết vụ cháy Điện ảnh Công an, Cục Truyền thông Công an nhân dân
8 Hố đen Trung tâm Phim tài liệu, Đài Truyền hình Việt Nam
9 Nghê –                                                      Linh vật của người Việt Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
10 Nghiên cứu về ứng dụng       công nghệ trong chữa cháy Điện ảnh Quân đội nhân dân
11 Ô nhiễm nhựa vấn đề của     thực tại và tương lai Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam
12 Óc Eo – Ánh sáng từ lòng đất Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
13 Rác chìm Trung tâm Phim tài liệu, Đài Truyền hình Việt Nam
14 Sinh tồn Điện ảnh Quân đội nhân dân
15 Sự cân bằng hoàn hảo
của đôi cánh
Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam
16 Tại sao nghiện Trung tâm Phim tài liệu, Đài Truyền hình Việt Nam
17 Thoát nước đô thị Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
18 Ươm mầm dưới đáy
đại dương
Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam
19 Vượt lên số phận Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương

2. Phim hoạt hình

STT

Tên phim Đơn vị sản xuất
1 Bà của Đỗ Đỏ Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
2 Bản lĩnh chiến binh Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
3 Cái đuôi của cậu ấm Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
4 Cái nhìn Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
5 Cây ổi thiên đường Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
6 Chiếc bồn tắm thần kỳ Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ Sconnect Việt Nam
7 Chú Hải Cẩu nghịch ngợm Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ Sconnect Việt Nam
8 Chuột xám lắm mưu Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
9 Cô bé tóc xù Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
10 Đại Hành Hoàng đế Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
11 Đi tìm bác sỹ Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
12 Giấc mơ của con Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
13 Giấc mơ làm mẹ Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
14 Kỳ nghỉ hè ý nghĩa Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
15 Kỳ tích đầm Dạ Trạch Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
16 Mái nhà ấm áp Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
17 Nguồn cội Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
18 Nụ cười Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội
19 Nữ tướng Mê Linh Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
20 Phía sau tà thuật Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
21 Sự tích cây nêu ngày Tết Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
22 Sương mù Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
23 Tái sinh Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
24 Tình bạn xuyên thời gian Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
25 Trái tim của mẹ Công ty Cổ phần Phim Giải phóng

II. DANH SÁCH PHIM CHIẾU TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẢNH

1. Phim tài liệu

STT

Tên phim Đơn vị sản xuất
1 Chiến thắng Ấp Bắc Điện ảnh Quân đội nhân dân
2 Dưới tán rừng Kon – Ka – Kinh Công ty Cổ phần phim Giải phóng
3 Đường tới đích Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
4 Hai giọt nước Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
5 Kẻ thù của tôi, bạn của tôi Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
6 Khám phá nghề dệt lanh                     của người Mông Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Điện Biên
7 Khu căn cứ kháng chiến Cư Jũ – Dliê Ya, Niềm tự hào lịch sử Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Đắk Lắk
8 Ngẫu hứng trống cồng chiêng Công ty Cổ phần phim Giải phóng
9 Ngược miền Tây Quảng Trị Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Quảng Trị
10 Nhà yêu nước Phó Đức Chính Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội
11 Những chuyến bay cảm tử Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam
12 Những khắc tinh của lửa Công ty Cổ phần phim Giải phóng
13 Những người đưa ánh sáng
văn hóa về bản
Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam
14 Những thầy cô năm ấy Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
15 Nhuộm tà áo xuân Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Bắc Giang
16 Ông đồ núi Tả Chải Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
17 Thành đồng trên biển Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
18 Trời Hà Nội mãi xanh
Tập 1 – Bầu trời của đạn bom
Điện ảnh Quân đội nhân dân
19 Vang mãi tiếng Cồng Chiêng Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Đắk Lắk
20 Xa khuất vùng quê lúa Công ty Cổ phần Phim Giải phóng

2. Phim khoa học

STT

Tên phim Đơn vị sản xuất
1 Bênh ung thư – Nỗi đau và niềm hi vọng Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
2 Đuối nước Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam
3 Khi đàn sếu bay đi Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam
4 Khi dòng sông vắng lũ Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu  và Khoa học Trung ương

4. Phim hoạt hình

STT

Tên phim Đơn vị sản xuất
1 Bạch Đằng nổi sóng Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
2 Bước nhảy phi thường Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
3 Cá Rô đi lạc Công ty Cổ phần Phim Giải phóng
4 Cánh én trở về Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
5 Chú Cá Đuối kiêu ngạo Công ty Cổ phần Phim Giải phóng
6 Có thờ có thiêng Công ty cổ phần dịch vụ văn hóa truyền thông Sáng Ý
7 Đôi cánh  kim cương Công ty Cổ phần Phim Giải phóng
8 Hành tinh tí hon Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
9 Học viện cổ tích Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ Sconnect Việt Nam
10 Kẻ trộm vô hình Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
11 Ngọn gió bất trị Công ty Cổ phần Phim Giải phóng
12 Những chú cá bay Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
13 Những cơn mưa lạ Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
14 Phương thuốc kỳ diệu Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
15 Quái vật rác Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ Sconnect Việt Nam
16 Tình yêu thần chết Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ Sconnect Việt Nam
17 Vẹt xanh láu lỉnh Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
18 Wolfoo và hòn đảo kỳ bí Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ Sconnect Việt Nam

Căn cứ danh sách phim dự thi và phim được chọn chiếu trong chương trình toàn cảnh của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII, Ban Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII đề nghị các đơn vị sản xuất cử và gửi danh sách đại biểu tham dự theo đúng thành phần như sau:

4. Đối với Đại biểu, khách mời của phim Dự thi:

– Ban Tổ chức Liên hoan Phim đài thọ vé máy bay khứ hồi đến Đà Lạt, khách sạn và tiền ăn (05 ngày) trong thời gian Liên hoan Phim cho:

–  02 đại biểu/ 01 phim tài liệu;

–  02 đại biểu/ 01 phim khoa học;

–  02 đại biểu/ 01 phim hoạt hình.

5. Đối với Đại biểu của phim được tuyển chọn chiếu trong “Chương trình toàn cảnh”:

–  Đại biểu tự túc toàn bộ chi phí đến tham dự Liên hoan Phim.

6. Phiếu đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim (có mẫu kèm theo):

a) Địa chỉ gửi Phiếu đăng ký đại biểu:

CỤC ĐIỆN ẢNH

(Tiểu ban Lễ tân)

147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38452402

Email: tieubanletanLHPVN2023@gmail.com

b) Thời hạn nhận bản đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim

– Thời hạn cuối cùng: 03 tháng 11 năm 2023, căn cứ dấu bưu điện;

– Sau thời hạn quy định, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về đại biểu tham dự Liên hoan Phim của các cơ sở điện ảnh.

Cục Điện ảnh thông báo để các đơn vị sản xuất phim có phim dự thi và phim chiếu trong chương trình toàn cảnh Liên hoan Phim biết và cử đại biểu tham dự Liên hoan Phim đúng thời hạn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

Như trên;

– Thứ trưởng Tạ Quang Đông (để báo cáo);

– Ban Chỉ đạo LHP (để báo cáo);

– Văn phòng Bộ VHTTDL (để phối hợp);

– Tiểu ban Thư ký (để thực hiện);

– Lưu: VT, ĐA, PBP.50

 CỤC TRƯỞNG

 

 (ĐÃ KÝ)

                

  

Vi Kiến Thành